Tel: 018 468-6393 / 468-8173    

       Cell: 079 897 9510

custom-css

.

Languages

What we do

At its core Michaelides & Vermaas is about making a difference in people's lives.They are committed to looking for ways in which to make a difference which will benefit not only their patients, but the community at large.

If you suspect you may have a hearing problem, have normal hearing but are struggling to understand speech in noise, or you struggle with "ringing" (tinnitus) in your ears,  do not hesitate to contact Angela & Renate. M & V are qualified Audiologists with a four year Honours University degree. They assist people who are existing, and prospective, users of hearing aids.

Miichaelides & Vermaas are trained in the prevention, diagnosis and non-medical treatment of hearing in adults. A doctor's referral is not necessary to be able to visit an audiologist. Angela & Renate will conduct a thorough diagnostic examination of your hearing in order to determine the nature and degree of your problem. If no medical intervention is indicated, M & V will be able to make suggestions regarding the type of hearing aid necessary in order to meet your specific needs and budget.

Why Michaelides & Vermaas ?

 • We have 25 years experience
 • We are consistent in our service
 • M & V are professional and have support staff who assist in servicing our patients
 • Ongoing personalised customer service
 • We are at the forefront of updating our knowledge in our field by attending seminars and conferences regularly
 • We continuously invest funds in our practice by purchasing equipment with the latest technology
 • More importantly, M & V have a large community outreach project in which we service hearing aid users in Klerksdorp and on the Platteland 

WE ARE PASSIONATE ABOUT WHAT WE DO!!!

Tuis

Wie Is Ons?

WELKOM BY DIE MICHAELIDES & VERMAAS GEHOORSENTRUM IN KLERKSDORP

Michaelides & Vermaas is op sy beurt besig om 'n verskil te maak in mense se lewens en hulle is daartoe verbind om maniere te soek om klein verskille te maak, en grootes, wat nie net hul pasiënte, maar die gemeenskap as geheel bevoordeel nie.
As jy vermoed dat jy 'n gehoorprobleem kan hê, of as jy normaalweg gehoor het, maar sukkel om spraak in geraas te verstaan, of jy sukkel met "ringing" (tinnitus) in jou ore, moet asseblief nie huiwer om Angela en Renate te kontak nie.

M & V is ten volle opgeleide oudioloë met 'n vierjarige honneursgraad. Hulle help ook mense wat nuwe, bestaande en voornemende gebruikers van gehoorapparate is.

Hulle word opgelei in die voorkoming, diagnose en nie-mediese behandeling van gehoor- en balansprobleme in volwassenes en kinders. 'N Dokter se verwysing is nie nodig om 'n oudioloog te besoek nie. Angela & Renate sal 'n deeglike diagnostiese ondersoek van u gehoor uitvoer om die aard en graad van u probleem te bepaal. Indien geen mediese ingryping aangedui word nie, kan M & V voorstelle maak oor die tipe gehoorapparaat wat nodig is om aan u spesifieke behoeftes te voldoen.

Waarhom Behoort Jy Ons Te Besoek ?"

 • Ons het 25 jaar ondervinding en dus betroubaar
 • Ons is konsekwent in ons diens
 • M & V is professioneel en het ondersteuningspersoneel wat help om ons pasiënte te bedien
 • Deurlopende persoonlike kliëntediens
 • Ons is aan die voorpunt van die opdatering van ons kennis op ons terrein deur gereeld seminare en konferensies by te woon
 • Deurlopend fondse in ons praktyk te belê deur die nuutste tegnologie toerusting te koop
 • Meer belangrik, M & V het 'n groot gemeenskapsuitreik-projek waarin ons gehoorhulpgebruikers in Klerksdorp en in die platteland bedien.
 • "Ons is passievol oor wat ons doen!"