Tel: 018 468-6393 / 468-8173    

       Cell: 079 897 9510

custom-css

.

Languages

admin's blog

9 Mites Oor Gehoorverlies

Gehoorverlies

Soms word gehoorverlies verwys as 'n "onsigbare gestremdheid", aangesien dit nie altyd voor die hand liggend is wanneer mense gehoorverlies het nie, en word dit nie dikwels bespreek nie. Navorsing het getoon dat:

  • slegs 1 uit 5 mense wat voordeel trek uit 'n gehoorapparaat gebruik eintlik een:
  • Oor die algemeen wag mense met gehoorverlies byna 10 jaar voordat hulle iets daaraan doen.

Hoekom is dit? Dit kan verband hou met koste, maar dit het meer te doen met die stigma wat gehoorverlies dra. Mense assosieer gehoorverlies met oud word of visualiseer dat hulle gehoorapparate moet dra wat hulle as lelik beskou.

9 Myths about Hearing Loss

Hearing loss

As it is not always obvious when people have hearing loss, and it is not often discussed,  hearing loss is often referred to as an “invisible disability,”  

Research has shown that:

  • Only 1 in 5 people who would benefit from a hearing aid actually use one.
  • People with hearing loss may wait up to 10 years before they do something about it.

The reason for this seems to be the stigma that hearing loss carries. People associate hearing loss with getting old or visualise having to wear hearing aids which they perceive as ugly. 

There are a lot of myths regarding hearing loss.