Tel: 018 468-6393 / 468-8173    

       Cell: 079 897 9510

custom-css

.

Languages

Wie is Ons

Wie is Michaelides en Vermaas?

Welkom By Die Michaelides & Vermaas Gehoorsentrum In Klerksdorp

Angela Michaelides en Renate Vermaas open Die Gehoorsentrum op 2 Oktober 1992 en dien sedertdien die gemeenskap van die KOSH (Klerksdorp, Orkney, Stilfontein en Hartbeesfontein) asook die groter omliggende streke.

Die groot aantal jare wat hulle reeds in die gehoorindustrie werksaam is, is ‘n testament van hulle professionele diens. Angela en Renate woon gereeld lesings en kongresse by ten einde hulle kennis uit te brei en op hoogte te bly van die nuutste navorsing en tegnologie. Sodoende verseker hulle dat die mense van die platteland steeds die beste diens net hier in die platteland ontvang.

Die vennote is geregistreer by die HPCSA en is ook lede van SAAA (South African Association of Audiologists), SASLHA (South African Speech, Language and hearing Association) en ISA (International Society of Audiology).

Hulle ontvang ook toekennings. Phonak Suid Afrika ken ‘n “Lifetime Achievement” toe vir diens aan die gehoorgestremde gemeenskap. Die Rotariërs van Klerksdorp oorhandig ‘n sertifikaat van Diens aan die Gemeenskap.

Saam het Angela en Renate meer as vyftig jaar ondervinding op die gebied van gehoor en gehoorverlies . Die ondervinding en kennis rus hulle volkome toe om enige persoon met ‘n gehoor probleem te kan help.

Michaelides en Vermaas is daaraan toegewyd om ‘n verskil te maak in mense se lewens en sodoende ook aan die breër gemeenskap.

 

Waarhom M & V Besoek ?

 1. Ons glo dat ‘n ingeligte pasiënt die beste besluite neem
  Hoe meer jy weet van jou gehoorverlies en die verskillende gehoorapparate wat beskikbaar is, hoe beter is jou kans om sukses te behaal met apparate. Daarom poog ons om jou op alle maniere die bes moontlike inligting te gee ten einde jou die geleentheid te gee om ‘n ingeligte besluit te neem
 2. Ons ondervinding bied jou die spesiale diens wat jy verdien
  Ons het baie jare se ondervinding in die evaluasie, passing en begeleiding van pasiënte op die pad van beter gehoor. Hierdie ondervinding stel ons in staat om ook vir jou ‘n omvattende “beter gehoor” behandeling saam te stel
 3. Deeglike toetse maak seker dat ons jou gehoorverlies verstaan
  Ons gevorderde diagnostiese ondersoeke is deeglik en akkuraat en gee ‘n omvattende beeld van watter klanke en luister situasies vir jou probleme veroorsaak
 4. Nuutste tegnologie om jou gehoorvermoë maksimaal te verbeter
  Ons maak gebruik van die wêreld se beste vervaardigers, wat jaarliks $180miljoen en meer bestee aan navorsing. Sodoende bied hulle aan ons ‘n reeks van die mees gevorderde gehoorapparate beskikbaar (teen ‘n verskeidenheid van pryse)
 5. Presiese gehoorapparaat passing en programmering
  Self die duurste en mees gevorderde gehoorapparaat kan frustrasie veroorsaak as hulle nie by jou gehoorverlies en leefstyl aanpas nie. Ons het baie ondervinding in die uitsoek van die beste apparaat vir jou behoeftes gebaseer op jou toetsresultate. Ons gebruik gevorderde metodes om seker te maak jou apparate is gemaklik en dat jy die maksimum klankverbetering kry
 6. Opvolgbesoeke bied aan jou volgehoue persoonlike diens
  Jou verhouding met ons strek veel verder as die eerste passing. Jou opvolgversorging behels die versorging van jou gehoorapparaat, verskaffing van batterye en indien nodig verdere programmering wanneer nodig.
 7. Ons is lief vir ons werk!!!!
  Dit is ons passie om beter gehoor en beter kommunikasie in ons pasiënte se lewens te bring. Dit is ‘n wonderlike ervaring om te beleef hoe mense weer met hulle geliefdes kan bind. Ons streef daarna om sulke bande sterker te maak en word gedurig gemotiveer wanneer ons die vreugdevolle stories hoor van ‘n beter lewe deur beter gehoor

 

Wat is 'n Oudioloog?

Oudioloë voltooi ‘n vier jaar graad met intensiewe akademiese en kliniese opleiding op die gebied van gehoor, gehoorverlies en die effek daarvan op kommunikasie. Derhalwe is die oudioloog betrokke by die toets, diagnose en hantering van gehoor, tinnitus en balans.

Hantering van gehoorverlies mag insluit die verwysing vir mediese sorg of die passing van toepaslike klankversterking