Tel: 018 468-6393 / 468-8173    

       Cell: 079 897 9510

custom-css

.

Languages

Gemeenskapsprojekte

                                                            

  • Lewer gesondheids opvoedings lesings met onderwerpe soos gehoor, gehoorverlies, gehoorapparate en voorkoming van gehoorverlies
  • Opleiding van personeel by tehuise vir bejaardes om hulle in staat te stel om die inwoners by te staan met die hantering van gehoorapparate
  • Maandelikse besoeke aan al die tehuise vir bejaardes om hulle gehoorapparate te versorg
  • Besoeke aan persone in afgeleë dorpe wat nie meer na die praktyk kan kom nie
  • Geskenk van gehoor projek waar tweedehandse apparate gratis aan minder bevoorregte persone verskaf word