Tel: 018 468-6393 / 468-8173    

       Cell: 079 897 9510

custom-css

.

Languages

Die Gehoortoets

DIE GEHOORTOETS

Dit is onmoontlik om die regte gehoorapparaat te kies sonder ‘n gehoortoets.
`n Diagnostiese gehoortoets bestaan gewoonlik uit die volgende:

otoscopy

  • Timpanometrie – om die werking van die oordrom en middel oor te bepaal

tympanometry

  • Suiwertoon lug- en beengeleidings oudiometrie – die toets word in die klankdigte kamer gedoen en bepaal hoe goed jy verskillende toonhoogtes hoor

hearing test

  • Suiwertoon lug- en beengeleidings oudiometrie – die toets word in die klankdigte kamer gedoen en bepaal hoe goed jy verskillende toonhoogtes hoor foto

Hierdie diagnostiese toetse sal bepaal of jy ‘n gehoorapparaat benodig en of die gehoorverlies medies of chirurgies behandel kan word.

Die resultate van die suiwertoon toetse word op ‘n grafiek, genoem ‘n oudiogram, aangeteken.

DIE OUDIOGRAM

‘n Oudiogram is ‘n grafiese voorstelling van jou gehoorvermoë. Gedurende die gehoortoets, word jou gehoor by verskillende frekwensies (toonhoogtes) getoets. Hierdie resultate word dan as ‘n grafiek aangeteken.

audiogram

Die Horisontale lyn onder aan die grafiek dui die verskillende frekwensies aan. Die lae frekwensies (dreuning van ‘n motor) is aan die linker kant en die hoë frekwensies (sing van ‘n voël) is aan die regter kant. Die vertikale lyn dui aan hoe hard die klank was van sag (bo aan die grafiek) tot hard (onder aan die grafiek). Waardes word weergegee in Desibel en word afgekort as dB. Die gesonde menslike oor kan klank hoor by 0dB en bereik die pyndrempel by 110dB

HEAR THE WORLD